soalan lazim  hubungi kami   aduan dan maklum balas   peta laman
W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  merah  kuning
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Info Korporat Maklumat Bahagian Pusat Pusat Kewangan dan Akaun

Pengenalan

Pusat Kewangan dan Akaun (PKA) memainkan peranan dalam merealisasikan matlamat kecemerlangan pendidikan koperasi menerusi peningkatan ilmu pengetahuan dan menambah nilai kualiti latihan yang disediakan. Kursus-kursus di Pusat ini direka bentuk untuk mengasah kemahiran  Anggota Lembaga Koperasi, Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi, Kakitangan Kewangan, Anggota-anggota Koperasi dan individu-individu yang berminat dalam ilmu perakaunan dan kewangan.

Fungsi

  • Mengendalikan Kursus Jangka Pendek, Bicara Ilmu, Bicara Profesional serta seminar yang berkaitan dengan perakaunan, kewangan, pengauditan dan isu-isu semasa dalam bidang kewangan dan akaun.
  • Memberi khidmat nasihat dan konsultasi dalam bidang perakaunan, kewangan serta bidang lain yang berkaitan kepada koperasi yang memerlukan.
  • Membimbing dan sebagai pemudahcara kepada koperasi dalam bidang kewangan dan perakaunan.
  • Membimbing koperasi melalui Program FAST.

Program FAST

Program Financial and Accounting Strengthening (FAST) merupakan inistiatif Pusat Kewangan dan Akaun (PKA) dalam menyokong agenda Institut Koperasi Malaysia (IKM) dalam menyediakan program bersasar kepada gerakan koperasi. Ia bertujuan meningkatkan prestasi dan memantapkan tadbir urus koperasi dalam bidang kewangan dan perakaunan. Program ini akan dilaksanakan bermula tahun 2021 dengan objektif untuk:

  1. Meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan bagi tujuan merancang kewangan, merekod akaun, mengaudit dan merancang cukai koperasi;
  2. Meningkatkan keberkesanan proses pembuatan keputusan yang membawa impak kewangan positif kepada koperasi;
  3. Meningkatkan keberkesanan pemantauan prestasi perniagaan koperasi supaya lebih sistematik dan berinformasi kepada pemegang taruh.

Senarai Kursus 2021

Hubungi Kami:

Sebarang pertanyaan tuan/puan boleh hubungi maklumat seperti di bawah:

Pusat Kewangan dan Akaun (PKA)
Institut Koperasi Malaysia,
103, Jalan Templer,
46700 Petaling Jaya,
Selangor.

 03-7964 9065     03-7957 9076

Facebook Rasmi Pusat Kewangan & Akaun IKM
Undian
Adakah infomasi di dalam Portal IKM memenuhi ekspektasi dan keperluan pelanggan?